Sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului Portărița, din Mănăstirea Iviron (Muntele Athos), 12 februarie

Icoana Maicii Domnului Portărița
Icoana Maicii Domnului Portarița
Icoana Maicii Domnului Portarița (Portaitissa), aflată în Mănăstirea Iviron (Muntele Athos)

”Bucură-te, Portăriță bună, ușă cea către rai a Ivirului, scutul Monahilor și nebiruita biruință a credincioșilor. Nu înceta a mijloci pentru noi, ticăloșii robii tăi, cei aflați pururea în scârbe și în nevoi.

De răutatea celui viclean totdeauna mă păzește și săgețile cele arzătoare ale ispitelor, cu darul tău, Stăpână preabună, le nimicește.

Ceata Monahilor se veselește, căci în toată vremea de tulburările văzuților și nevăzuților vrăjmași ne păzește, de Dumnezeu Născătoare, prin Icoana ta cea de minuni făcătoare. (…)” (Tropar, Glas 8)

Sfinții părinți ne-au învățat să ne închinăm cu toată dragostea și cinstirea noastră, icoanelor, ca la înșiși sfinții pe care le închipuiesc. ”Căci cinstea dată icoanelor se urcă la chipul cel dintâi” spune Sfântul Ierarh Vasile cel Mare.

Despre Sfintele Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului s-a scris mult și în toate timpurile. Icoana Maicii Domnului ”Portarița” aparține stilului iconografic ”Hodighitria” (”Îndrumătoarea”), în care Fecioara Maria este arătată ținându-L pe pruncul Iisus Hristos în mâna stângă iar cu mâna dreapta arată spre El, simbolizând drumul/călăuza către Hristos, către mântuire.

Depre Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului Portaitissa (Portărița) din Sfânta Mănăstire Iviron (Muntele Athos) se știe că:

  • Se afla in casa unei credincioase din Niceea, în perioada prigonirilor creștinilor care se închinau Sfintelor Icoane; în timpul unui raid, un soldat a descoperit Icoana Maicii Domnului și a lovit-o cu o suliță. Îndată a început să curgă sânge din Sfânta Icoană…văzând acestea, femeia credincioasă a dorit să o salveze, trimițând-o pe mare. Se spune că in momentul în care femeia a pus icoana pe ape, îndată aceasta s-a îndepărtat de țarm, stând in poziție verticală.
  • Monahii de la Sfanta Mănăstire Iviron au vazut pe apele marii, un turn de lumina care se ridica până la cer; apropiindu-se au văzut că era o icoană a Maicii Domnului. După mai multe rugăciuni, le-a fost permis să o aducă in mănăstirea lor, prin mâinile Sf. Cuvios Gavriil (12 iulie). De asemenea, Maica Domnului și-a ales singură locul unde dorește a fi cinstita și anume: paraclisul de la poarta mănăstirii…zicându-le ca nu dorește să fie păzită de monahi ci Ea dorește să-i protejeze pe aceștia.
  • Se spune că dacă Sfântă Icoană a Maicii Domnului Portărița, va dispărea din Mănăstirea Iviron, va fi un semn al sfârșitului lumii.
  • De asemenea, se spune ca această Sfântă Icoană a Maicii Domnului a fost pictată de Sf. Ap. și Ev. Luca

Sa o cinstim cum se cuvine, închinându-ne cu evlavie si dragoste Maicii Domnului si Sfintelor ei Icoane Făcătoare de minuni, acum si pururea și în vecii vecilor.

Amin!

”(…) Ceea ce ești celor bolnavi vindecătoare și celor sărmani hrănitoare, Dumnezeiescul Har peste noi toți îl strălucește, Maica lui Dumnezeu Portărița, și sufletele noastre cele otrăvite de veninul vicleanului șarpe, le tămăduiește.

Povara cea grea a păcatelor mele o ușurează și către izvorul pocăinței, cu solirile tale, Dumnezeiască Mireasă, mă îndreptează.

Precum Adam, cel ce în călcările de poruncă a căzut, zac cumplit și de toată fapta cea bună sunt pustiit. Ci mai înainte, apucă Preacinstită, și către viața cea mai bună, mă ridică.

Cu toate Oștirile Îngerești, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviți și cu toți Sfinții, Preacurată, Fiului tău te roagă, să ne mântuim noi toți.” (Tropar, Glasul 8)

Amin!

Surse:

Acatistul Maicii Domnului Portarita (crestinortodox.ro)

Icoana Maicii Domnului Portarita de la Manastirea Iviron (crestinortodox.ro)

Icoana Maicii Domnului „Portărița” din Iviron | Doxologia

Send this to a friend