Cinstirea Icoanelor facatoare de minuni ale Maicii Domnului si a Sfintilor lunii februarie

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu

1 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Manastirea Socola

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Icoana Maicii Domnului de la Manastirea Socola (aflata in Catedrala Mitropolitana din Iasi)

1 februarie – Sfantul Mucenic Trifon

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Sfantul Mucenic Trifon

2 februarie – Intampinarea Domnului

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Intampinarea Domnului

‘’ „Iată, o! Preaveșnice Părinte, Acesta este Fiul Tău, pe Care L-ai trimis ca să se întrupeze din mine, pentru mântuirea neamului omenesc. Iată, pe Care Tu L-ai născut mai înainte de veci, fără maică; iar eu, prin a Ta bunăvoire, în anii cei mai de pe urmă, L-am născut fără de bărbat. Iată rodul pântecelui meu cel întâi născut, Care prin Duhul Tău cel Sfânt în mine S-a zămislit și negrăit din mine a ieșit, precum Tu Însuți știi. Iată Fiul meu întâi născut – și Care este al Tău mai întâi – cu Tine de o ființă și fără de început, pentru că de la Tine S-a pogorât, nedepărtîndu-Se însă de dumnezeirea Ta. Primește pe Cel întâi născut, cu Care ai făcut toate. Primește pe cuvântul Tău cel din mine întrupat, prin Care ai întărit cerurile, ai întemeiat pământul și ai adunat apele. Primește pe Fiul Tău cel din mine, pe Care Îl aduc Ție, ca pentru El și pentru Mine să rânduiești precum Îți este plăcut și pentru ca cu trupul și cu sângele Acestuia, cel din mine luat, să se răscumpere neamul omenesc”. ‘’

‘’ „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău, în pace. Eu n-am avut liniște în gândurile mele, în toate zilele așteptându-Te și în toate zilele îngrijindu-mă, când vei veni. Acum, văzându-Te, pace am câștigat și de grijă scăpând, mă duc din cele de aici, veste de bucurie ducând părinților mei pentru că voi spune despre venirea Ta în lume, strămoșului Adam, lui Avraam, lui Moise, lui David, lui Isaia și celorlalți sfinți părinți și proroci.

Apoi voi umple de negrăită bucurie pe cei ce sunt mâhniți acum și către care degrabă mă slobozește, ca degrabă și ei, lepădând mâhnirea, să se veselească de Tine, izbăvitorul lor. Slobozește-mă pe mine, robul Tău, ca să mă odihnesc, după ostenelile cele de mulți ani, în sânul lui Avraam; căci acum au văzut ochii mei mântuirea Ta cea pregătită tuturor popoarelor. Ochii mei au văzut lumina cea pregătită pentru izgonirea întunericului, spre luminarea neamurilor, spre descoperirea tainelor dumnezeiești cele neștiute, lumina care ai răsărit spre slava poporului Tău Israel, și pe care, prin prorocul Isaia, ai făgăduit-o, zicând: „Am dat în Sion mântuire lui Israil, spre preamărire”. ‘’

3 februarie – Sfantul si Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Sfantul si Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu

3 februarie – Sfanta Proorocita Ana

5 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ‘’Salvatoarea de la inec’’

5 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ‘’Elet-Cernigov’’

5 februarie –  Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ‘’Aflarea celor pierduti’’

‘’ Apărătoare osârdnică, Preaîndurată Maică a Domnului! La tine alerg eu, ticălosul, care am păcătuit mai mult decât toţi oamenii: ia aminte glasul rugăciunii mele, auzi plângerea şi suspinul meu. Că fărădelegile mele au întrecut capul meu şi ca o corabie în adânc stă mă cufund în marea păcatelor mele. Ci tu, Preabună şi Milostivă Stăpână, nu mă trece cu vederea pe mine, ticălosul care mă pierd în păcatele mele: miluieşte-mă pe mine, cela ce mă căiesc pentru răutăţile mele, şi la calea dreaptă întoarce ticălosul şi rătăcitul meu suflet. La tine, Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, pun toată nădejdea mea. Tu, Maică a lui Dumnezeu, păzeşte-mă şi acoperă-mă sub acoperământul tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!’’

8 februarie – Sf. M. Mc. Teodor Stratilat

10 februarie – Sfantul Sfintit Mucenic Haralambie

10 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Icoana Maicii Domnului Ognevidnaia

12 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron (Portarita)

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Icoana Maicii Domnului Portarita

13 februarie – Sfantul Simeon Izvoratorul de mir

15 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”

15 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius

15 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”

17 februarie – Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron

17 februarie – Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Sfantul Cuvios Teodor cel tacut de la Lavra Pesterilor din Kiev

17 februarie – Sfanta Imparateasa Pulheria

19 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru

21 februarie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”

Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavriil din Dascalu
Icoana Maicii Domnului Kozelshchianskaya

24 februarie – Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

29 februarie – Acatistul Sfantului Cuvios Ioan Casian

Sursa: Acatiste | Doxologia

 

 

 

 

 

 

Send this to a friend